Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie SMOG

Komunikat

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców iuyztkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog"

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Komunikat

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar II, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie
Powiększ zdjęcie BUS

Linia autobusowa do Warszawy

W związku z zainteresowaniem prywatnego przewoźnika uruchomieniem linii autobusowej do Warszawy, informujemy o możliwości wypełnienia deklaracji przez zainteresowane osoby. Linia obejmowałaby wschodnią część Gminy Zabrodzie w szczególności miejscowości: Choszczowe, Mościska, Anastazew, Podgać, Płatków, Kiciny, Przykory, Adelin oraz Zabrodzie. Uruchomienie linii i jej szczegółowa trasa jest uzależniona od ilości osób zainteresowanych biletem miesięcznym.

26 listopada 2019
Czytaj więcej o: Linia autobusowa do Warszawy

„Pracuj bezpiecznie”

W dniu 18.11.2019r w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbyło się szkolenie i konkurs „Pracuj bezpiecznie” dla rolników z terenu gminy Zabrodzie. Konkurs poprzedzony został szkoleniem teoretycznym na którym zaprezentowano m.in. zestaw środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. Współorganizatorem spotkania  był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wyszkowie.

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: „Pracuj bezpiecznie”