OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTY/STAŻYSTKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2020

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie do składania ofert na odbycie stażu na stanowisku "pracownik obsługi biurowej" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim współfinansowanego przez Unię Europejską (…)”

Miejsce wykonania stażu: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy

Wymagania:

  • wiek: 18 – 29 lat;
  • wykształcenie średnie lub wyższe preferowane kierunki z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji;
  • dobra znajomość obsługi komputera;
  • komunikatywność;
  • zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

  • CV*
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty należy składać do 12.06.2020r. do godz. 14.00 w Kancelarii Urzędu Gminy w Zabrodziu (pok.2)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu lub telefonicznie pod numerem (29) 642-31-73

"Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacyjnym jest Wójt Gminy Zabrodzie. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.zabrodzie.pl zakładka RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie."

 *CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”