Konsultacje dot. udoskonalenia linii kolejowej nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

W związku z pismem znak Sz.041.2.2020.KP otrzymanym od Powiatu  Wyszkowskiego dotyczącego studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w sprawie przesłania opisu oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej na następujących odcinkach kolejowych:

 • linia kolejowa nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka,
 • linia kolejowa nr 13 na odcinku Pilawa – Krusze,
 • linia kolejowa nr 513 na odcinku Jasienica – Tłuszcz,

zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Zabrodzie o wyrażenie swoich opinii na temat udoskonalenia ww. linii kolejowych.

W ramach prowadzonych prac studialnych rozważane będą warianty obejmujące następujący zakres prac:

 • uzyskanie prędkości 160 km/h oraz opcjonalnie 200 km/h na linii kolejowej nr 29,
 • opcjonalnie dobudowa drugiego toru na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka,
 • opcjonalnie dobudowa drugiego toru na odcinku Kruszę - Pilawa (na całym odcinku lub na fragmentach),
 • uwzględnienie w układzie torowym stacji Ostrołęka wyjścia przedłużenia linii kolejowej nr 29 w kierunku Łomży dla potrzeb CPK,
 • umożliwienie strefowania pociągów aglomeracyjnych i regionalnych w stacjach Wyszków, Ostrołęka,
 • poprawę funkcjonalności stacji, w tym dostosowanie do obsługi pociągów towarowych o długości 750 m,
 • budowę systemu ERTMS/ETCS,
 • budowa łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 34, 29 i 35, które umożliwią przejazd pociągów z kierunku Małkini, Tłuszcza w kierunku Szczytna i centrum Ostrołęki,
 • budowę łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 900 i 35, która umożliwi przejazd pociągów z kierunku Łomży w kierunku Ostrołęki,
 • uzyskanie prędkości 120 km/h na linii nr 13.

W związku z prowadzonymi analizami prosimy o określenie oczekiwań w zakresie istniejących punktów obsługi podróżnych oraz ewentualnie wskazanie potencjalnych nowych lokalizacji tych punktów. Prosimy także o ewentualne oczekiwania w zakresie skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn (przejazdy kolejowe) oraz uwagi w zakresie innych elementów infrastruktury kolejowej.

Uwagi do studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”, prosimy przesłać do dnia 2 lipca 2020r. e-mailowo: urzad@zabrodzie.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

Pliki do pobrania