ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MOŚCISKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

Na podstawie § 10 Statutu Sołectwa Mościska, na wniosek Sołtysa, zwołuje się ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MOŚCISKA.

Zebranie odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 na otwartej przestrzeni (posesja Sołtysa wsi Mościska, Mościska 26).

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa związanych z panującą epidemią.

Proponowany porządek obrad:

  1. 1.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  3. Podjęcie decyzji o szczegółowym rozdysponowaniu Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie Zebrania.

 Sołtys Wsi Mościska
(-) Janusz Kaczyński