Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Szanowni Państwo!
Gmina Zabrodzie realizuje Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25-06-2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
Jest to Program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją, zamieszczoną poniżej.
Wnioski o udzielenie dotacji  na rok 2020 wraz z niezbędnymi załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie od dnia 23-07-2020 do dnia 31-07-2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegółowe informacje pod numerem 29 64 23 191 lub woda@zabrodzie.pl

*Osadnik gnilny może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tym budynku. W przeciwnym razie odległość osadnika od budynku musi wynosić min. 5m.