Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2015

W związku z wejściem w życie uchwały Nr XX/109/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że od lipca 2016 r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabrodziu przy ulicy Szkolnej 49 przyjmuje odpady:

 • we wtorek i piątek w godzinach 10.00 – 18.00
 • w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00
 • dodatkowo w miesiącach kwiecień–wrzesień również w trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00.

 Do PSZOK właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:

 • papier i tekturę;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odzież;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

 PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.

PSZOK prowadzi Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie PSZOK

  PSZOK

 • Powiększ zdjęcie Co wrzucamy

  Co wrzucamy

 • Powiększ zdjęcie Co wrzucamy

  Co wrzucamy

 • Powiększ zdjęcie PSZOK

  PSZOK

 • Powiększ zdjęcie PSZOK

  PSZOK

 • Powiększ zdjęcie PSZOK

  PSZOK