Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2015

W listopadzie 2015 roku Gmina Zabrodzie realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie”.

Zakres robót obejmował:

  • odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości osób fizycznych,
  • przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,
  • transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych i przekazanie do unieszkodliwienia.

Łącznie odebrano 167,778 Mg wyrobów azbestowych od 67 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabrodzie. Koszt całkowity zadania wyniósł 53.521,18 zł, w tym 8.028,18 zł stanowiły środki własne gminy, zaś 45.493,00 zł dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.