Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2016

Urząd Gminy w Zabrodziu

Specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Pokój nr 4 (parter)
Tel. 29 64 23 191
E-mail: odpady@zabrodzie.pl

 

Kontakt do firmy odbierającej odpady komunalne w Gminie Zabrodzie

KOBE s.c.
Duczki, ul. Myśliwska 8
05-200 Wołomin

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można zgłaszać:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
  • telefonicznie na numer: 29 64 23 191
  • elektronicznie na adres: odpady@zabrodzie.pl