Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2016

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

  • do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;
  • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 września bieżącego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada;
  • od 1 października do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31

 

UWAGA: w celu uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dzieci w wieku 16 lat i powyżej należy w terminie do dnia 8 września 2016 r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły  o rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
Referat Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 1
ul. Wł. St. Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
tel./fax 29 75 712 62