Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 16 sierpnia 2016r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywianie dzieci  w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od  01 września 2016 do 31 grudnia 2016.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00zł

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki  (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)           

Prosi się  rodziców o składanie wniosków w sierpniu br. celem rozpoczęcia dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

Kierownik GOPS w Zabrodziu
mgr Irena Dziarska