Zmiana kwot świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016-2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od d dnia 1 listopada 2016 r. zmienia się wysokość wybranych świadczeń rodzinnych.

 

Kwoty świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017

95 zł

zasiłek na dziecko w wieku do 5 lat

124 zł

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

135 zł

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

 

193 zł

386 zł

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- na jedno dziecko

- na większą liczbę dzieci

95 zł

dodatek do zasiłku dla rodziny wielodzietnej na trzecie i kolejne uprawnione do zasiłku dziecko

 

90 zł

110 zł

dodatek do zasiłku na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka

- na dziecko do ukończenia 5 lat

- na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

 

69 zł

113 zł

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

- na dziecko dojeżdżające do miejscowości , w której jest szkoła

- na dziecko mieszkające w miejscowości, w której jest szkoła

1000 zł

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

400 zł

dodatek do zasiłku za opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego

100 zł

dodatek za rozpoczęcie roku szkolnego

153 zł

zasiłek pielęgnacyjny

1300 zł

świadczenie pielęgnacyjne

520 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł

zasiłek dla opiekuna

1000 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Kryterium dochodowe wynosi:

  • 674 zł / osobę lub
  • 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności