Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 27 grudnia  2016r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2016/2017 w okresie od  02 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza: 771,00zł                                                                                          

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły  (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej )      

Bardzo prosimy  rodziców o zgłaszanie się w grudniu br. celem rozpoczęcia  akcji dożywiania dzieci od miesiąca  stycznia 2017roku.

Kierownik GOPS w Zabrodziu
mgr Irena Dziarska