Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiciny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2017

Gmina Zabrodzie w 2016 roku zrealizowała zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.

Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 345 146,00 zł oraz środkami Powiatu Wyszkowskiego w wysokości 210 000,00 zł. Wkład własny Gminy Zabrodzie wyniósł 135 146,58 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie