Zaprodzenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XXXVI , na dzień 8 sierpnia 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2017 rok.
  5. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady
/-/ Janusz Marian Pakuła