Odbiór eternitu w 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Zabrodzie, że wnioski o odbiór wyrobów zawierających azbest (eternit) z nieruchomości położonych na terenie gminy Zabrodzie przyjmowane będą do 31 grudnia 2017 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną włączone na listę rezerwową.

Wypełniony i podpisany wniosek – „Informację o wyrobach zawierających azbest” należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gminy, pokój nr 7, tel. 29 64 23 174.

 Druki wniosków do pobrania w ww. wydziale lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabrodzie http://www.zabrodzie.pl.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik