„KUŹNIA KREATYWNOŚCI”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2017

Program „Kuźnia kreatywności” skierowany był przede wszystkim do dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z różnymi problemami dnia codziennego. Celem programu był uświadamianie, przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień. W gminie Zabrodzie „Kuźnia” rozpoczęła się 15 września 2017 r. i trwała do 29 listopada 2017 r.

Zajęcia odbywały się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu, zgodnie   z harmonogramem, który przewidywał różne  rodzaje zajęć. Jednym z nich były spotkania promujące profilaktykę uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz agresji. Na zajęciach uczestnicy dowiadywali się, jak zapobiegać uzależnieniom oraz jak pomagać osobom uzależnionym od używek. Wiedza  na ten temat była przekazywana poprzez filmy, alkogogle oraz spoty filmowe promujące zdrowy styl życia. Dużym zainteresowaniem  cieszyły się  zajęcia sportowe oraz  artystyczne, które angażowały dzieci do czynnego uczestnictwa realizacji m. in. spektaklu teatralnego lub produkcji filmowej promującej zdrowy styl życia. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Dodatkowymi atrakcjami były wyjazdy organizowane w trakcie trwania programu, w tym trzydniowy wyjazd do Baranowa Sandomierskiego, który odbył się w dniach 20-22.10.2017 r.  podczas którego uczestnicy  zwiedzili zamek rycerski. Brali też udział  w zabawach i zajęciach ruchowych, a także w lekcjach historii związanych z tym urokliwym regionem. W ostatnim dniu wyjazdu dzieci zwiedziły  park jurajski  w Bałtowie, gdzie podziwiały znakomite rekonstrukcje prehistoryczne. Kolejną atrakcją zorganizowaną w ramach programu był wyjazd do Warszawy na spotkanie podsumowujące uczestnictwo w zajęciach „Kuźni kreatywności”. Uczestnicy z gminy Zabrodzie zaprezentowali układ taneczny, który był przygotowywany w ramach zajęć artystycznych promujących zdrowy styl życia. Podsumowaniem projektu  był  wyjazd do teatru  RAMPA w Warszawie na sztukę  pod tytułem „Tajemniczy ogród”.

Program „Kuźnia kreatywności” został pozytywnie oceniony przez uczestników oraz  ich rodziców. Świadczyła o tym frekwencja i  aktywność  na zajęciach oraz deklaracja  uczestnictwa w podobnym programie  w przyszłości. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
ul. Władysława Stanisława Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
tel / fax 29 757 12 62

 

Irena Dziarska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabrodziu