Zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2018

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien posiadać faktury VAT.

Wniosek należy złożyć do wójta Gminy Zabrodzie:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku. pobierz plik 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
Wydział Budżetu i Finansów, pokój nr 10, od pn. do pt., w godzinach pracy urzędu, tj.: od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień nadania przesyłki w Polskiej Placówce Pocztowej).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod dzwoniąc na nr tel. (29)  642 31 77, bądź kontaktując się na e-mail: m.gorska@zabrodzie.pl

Wymagane dokumenty:

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013. (Dz.U. z 2013 r. poz.789) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 30 listopada 2016 r. poz. 1934);
  4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. (Dz.U. 2013 poz. 1339);
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) .