Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 24 maja 2018 r. o godz. 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIVI sesji Rady Gminy
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gmin Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 /-/ Janusz Marian Pakuła

Pliki do pobrania