Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr LI , na dzień 14 września 2018 r. o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Mostówka ul. Kolejowa gmina Zabrodzie.
  5. Zamknięcie obrad.