Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm..), zwołuję Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr LIII , na dzień 19 PAŹDZIERNIKA 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. 
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w Gminie Zabrodzie na rok 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie
Janusz Marian Pakuła

Pliki do pobrania