I sesja Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2018

Zaproszenie na  I  Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 21.11.2018r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994.) zwołuję  Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr I , na dzień 21 listopad  2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 8. Przejecie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz odpowiedzi na nie.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przekaz na żywo z I Sesji Rady Gminy Zabrodzie oraz nagranie dostępne pod adresem www.sesja.zabrodzie.pl