Odbiór eternitu w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2018

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Zabrodzie, że wnioski o odbiór wyrobów zawierających azbest (eternit) z nieruchomości położonych na terenie gminy Zabrodzie przyjmowane będą do 31 stycznia 2019 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną włączone na listę rezerwową.

Wypełniony i podpisany wniosek – „Informację o wyrobach zawierających azbest” należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gminy, pokój nr 7, tel. 29 64 23 168.

Druki wniosków do pobrania poniżej lub  w ww. wydziale.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Krzysztof Jezierski