Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  zwołuję  Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr II, na dzień 6 grudnia  2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisjach Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 14. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
Sylwia  Maria Marciszewska

 

 

Przekaz na żywo z sesji Rady Gminy Zabrodzie oraz nagrania dostępne są pod adresem http://sesja.zabrodzie.pl

Pliki do pobrania