Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Starosta Powiatu Wyszkowskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dwóch terminach: 23.01.2019 r. (środa) oraz 24.01.2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-20.00 w sali konferencyjnej urzędów przy Alei Róż 2.

Szkolenie planowane jest w związku z ukazaniem się 29 października br. w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które będą obowiązywały od dnia 1 marca 2019 roku.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Nowa oferta realizacji zadania publicznego:

- wypełnianie oferty,

- rezultaty jako podstawa oferty,

- nowe kosztorysy,

2) Nowa umowa na realizację zadania publicznego:

- terminy działań wynikające z umowy,

- przesunięcia środków,

- inne zapisy do realizacji w trakcie zadania

3) Nowe sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

- rozliczanie przez rezultaty,

- kosztorys,

- dokumentowanie rezultatów i wydatków.

 Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Z jednej organizacji do udziału w spotkaniu mogą zostać wydelegowane maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia przyjmowane są do 14.01.2019 r. lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia przyjmuje p. Joanna Wiszowaty pod adresem e-mail: j.wiszowaty@powiat-wyszkowski.pl, tel. 29 743-59-03 lub osobiście pok. 3 Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, pon.-pt. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania