Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2019

W trybie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) niniejszym przekazuję do konsultacji mieszkańcom oraz organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie.

Wszelkie propozycje zmian do programu proszę kierować w oparciu o formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do programu w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2019 r. na adres:

  1. poczty elektronicznej: urzad@zabrodzie.pl
  2. faksu: 29 757 12 61
  3. Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski