Roczny raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych w tym roku po raz pierwszy organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Raport rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Zabrodzie  podczas najbliższej sesji, która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2019  roku o godz. 1200.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z jego treścią oraz zabrania głosu w  debacie nad raportem Gminy Zabrodzie. za 2018 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Link do Raportu: http://e-bip.pl/Start/42/ActDetails/151638