Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. – II TURA 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II turę należ składać w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku zamieszczona jako załącznik do informacji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
Wydział Budżetu i Finansów, pokój nr 10, od pn. do pt., w godzinach pracy urzędu, tj.: od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Istnieje możliwość przesłania dokumentów przez e-puap lub pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień nadania przesyłki w Polskiej Placówce Pocztowej).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod dzwoniąc na nr tel. (29) ) 642 31 77 lub (29) 642 31 66.

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • zestawienie faktur VAT do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • oświadczenie o umowie dzierżawy gruntów rolnych;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2247) o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2313) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r;
 5. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013 poz. 1339) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) .