Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazu Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Adam Struzik zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.
Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowanym przez Samorząd Województwa dokumencie.

Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresy biuro@mbpr.pl i awaszzczuk@mbpr.pl w terminie do 20 lipca br.

Pliki do pobrania