Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2019

DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza Urząd Gminy Zabrodzie informuje o możliwości składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 4 i 1.

Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej (Raport ogłoszony w dniu 23 lipca – numer raportu 07) susza na poziomie gminy dotknęła: zboża ozime i jare, kukurydzę na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe,  krzewy oraz drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Rolnicy, którzy nie składali wniosków o szacowanie mogą go złożyć
w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
NAJPÓŹNIEJ DO 31 LIPCA 2019r.
w pokoju nr 4 lub 7.

 Do wniosku należy załączyć:

  • kopię wniosku o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego (ARiMR) za 2019 rok
  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok 2019
  • kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

 Do czasu przeprowadzenia przez komisję oględzin na miejscu wystąpienia szkód nie można dokonać likwidacji ani zbioru uprawy.

Rolnicy, którzy złożyli już wnioski nie muszą składać ich ponownie, ponieważ komisja dokona doszacowania szkód w tych gospodarstwach na postawie zadeklarowanych upraw.

Pliki do pobrania