Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu kwietniu 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2020

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 9 kwietnia 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 8 kwietnia 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 27 kwietnia 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Kasa Banku PBS w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 10 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy Państwa do zmiany formy realizacji świadczeń z wypłaty gotówkowej na sposób wypłaty w formie przelewu na konto.  Taka forma przekazywania świadczeń ułatwi Państwu dostęp do środków.