Informacja GOPS w Zabrodziu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2020

W obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa i zasadami dotyczącymi ograniczeń   w przemieszczaniu się, wychodząc naprzeciw Państwa problemom, a w szczególności mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację osób doznających przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu wprowadził bezpłatną pomoc w formie konsultacji telefonicznych, prowadzonych przez asystenta rodziny GOPS w Zabrodziu, który będzie pełnił dyżur w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 i czwartek w godz. 12.00-15.00, pod numerem telefonu 29 757 12 62 (wew. 26).

Uruchomiono również aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne  i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (http://twojparasol.com/).

Dodatkowo z dniem 09.04.2020r. Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki  w Wyszkowie wznowił bezpłatne konsultacje, które udzielane są w formie telefonicznej.

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

LOKAL

USŁUGA

SPECJALISTA

PONIEDZIAŁEK

16-17

2

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ/UŻYWAJĄCEJ OKAZJONALNIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH/KONSULTACJE DLA RODZICÓW

URSZULA ZADWORNA - psycholog (tel. 513-983-011)

17-20

2

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN

ŁUKASZ DEPTUŁA psycholog, terapeuta uzależnień (502-529-670)

WTOREK

17-18

2

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE/ALKOHOL/HAZARD) ORAZ ICH RODZIN

URSZULA ZADWORNA - psycholog (tel. 513-983-011)

18-20

3

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

MONIKA BERESIŃSKA - psycholog (tel. 604-587-899)

ŚRODA

16.15-18.15

3

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

EWA CHMIELEWSKA - pedagog, (tel.506-604-609)

18-20

2

DYŻUR PRAWNIKA (UZALEŻNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)

MICHAŁ POTĘGA - prawnik (509-465-335)

CZWARTEK

08-11

2

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN

KAMILLA PUŁAWSKA – psycholog, terapeuta uzależnień, tel. 693-998-931

17-19

2

INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (kwalifikacja do grupy edukacyjno - korekcyjnej)

MONIKA BERESIŃSKA - psycholog (tel. 604-587-899)

16:15-19:15

3

INDYWIDUALNE KONULTACJE DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE/SZKODLIWIE/ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN

MAGDALENA DMOCHOWSKA pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (tel. 696-059-860)

PIĄTEK

16.15-19.15

2

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

EWA CHMIELEWSKA - pedagog (tel. 506-604-60

 

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:

  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • TELEFON ALARMOWY 112

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” infolinia- 801 120 002 – czynny cała dobę.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – czynny całą dobę.