Na podstawie § 10 Statutu Sołectwa Gaj, na wniosek mieszkańców, zwołuje się ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GAJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Zebranie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 18.00 na otwartej przestrzeni (plac przy mostku, róg ulic Kasztanowa/Wrzosowa).

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa związanych z panującą epidemią.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

3. Podjęcie decyzji o szczegółowym rozdysponowaniu Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie Zebrania