Urząd Gminy Zabrodzie

Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią z terenu sołectw: Młynarze i Słopsk

2 stycznia 2015

W związku z powtarzającymi się przez ostatnie lata w okrasie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym podtopieniami i powodziami powstałymi w wyniku tworzących się zatorów na rzece Bug, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zabrodziu zwraca się z prośbą do właścicieli posesji zagrożonych zalaniem o podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim rodzinom oraz o zabezpieczenie własnego dobytku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestracji w bezpłatnym systemie informowania mieszkańców o zagrożeniach, awariach, sytuacjach kryzysowych (kanał: ZAGROZENIAZABRODZIE) więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w Zabrodziu - Powiadomienia SMS:  http://zabrodzie.pl/art,345,powiadomienia-sms

W CELU ZABEZPIECZENIA SIEBIE, RODZINY I DOBYTKU PRZED POWODZIĄ NALEŻY:

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy czy:

W czasie zagrożenia powodzią:

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!

Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.

Uwaga ! ! !
Ustalam zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb:
Kolor BIAŁY- potrzeba ewakuacji
Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody
Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej

Po powodzi:

Więcej informacji na temat zachowania w przypadku powodzi znajdą Państwo na stronie KG PSP: http://www.straz.gov.pl/porady/powodz


Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Zabrodziu lub do sołtysów, którzy pełnią funkcję łączników w okresie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

MŁYNARZE - Pan Adam Sykulski tel. 604185269
SŁOPSK - Pan Janusz Marian Pakuła tel. 692384318

Numery telefonów: 
Urząd Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 12 28 - Sekretariat
tel. 29 642 31 95 - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
fax.  29 757 12 61
e-mail: urzad@zabrodzie.pl
Zastępca Przewodniczącego GZZK - Zdzisław Damian Bocian – 500 383 500

TELEFON RATUNKOWY 112
POLICJA : 997
        WYSZKÓW 0-29 742-30-71
STRAZ POŻARNA 998 / 0-29 742-54-21 i 22
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 / 0-29 742-35-09
POGOTOWIE ENERGETYCZNE       991 / 0-29 742-48-42
POGOTOWIE GAZOWE 992 / 0-29 742-37-29

Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podtopienia

    Podtopienia