Urząd Gminy Zabrodzie

Karta Dużej Rodziny

27 lipca 2016

Wójt Gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik informuje, że w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu RODZINY WIELODZIETNE mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny*

www.rodzina.gov.pl

* Druki wniosków do pobrania w GOPS. Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa i ksero dowodów osobistych

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej [pok. nr 1] i pod nr tel. (29) 757 12 62