Urząd Gminy Zabrodzie

Fundusz alimentacyjny, Świadczenia rodzinne

29 lipca 2016

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 września bieżącego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 

UWAGA: w celu uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na dzieci w wieku 16 lat i powyżej należy w terminie do dnia 8 września 2016 r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły  o rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
Referat Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 1
ul. Wł. St. Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
tel./fax 29 75 712 62