Urząd Gminy Zabrodzie

Informacja dotycząca dofinansowania na modernizację kotłowni

17 stycznia 2018

W dniach 23 i 25 stycznia Urząd Gminy Zabrodzie planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Spotkania odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie  zgodnie z poniższym harmonogramem:

23 stycznia 2018r. godz. 17.00 – mieszkańcy wsi: Słopsk, Niegów, Zazdrość

25 stycznia 2018r. godz. 17.00 – mieszkańcy wsi: Zabrodzie, Mostówka, Choszczowe oraz pozostałych miejscowości.

Wszystkich zainteresowanych modernizacją kotłowni  zapraszamy do składania wniosków do dnia 5 lutego 2018r. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.

Dofinansowanie do 75%  kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem kotła (nie więcej niż 5 000zł dla jednego budynku)  obejmuje wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

W przypadku wymiany kotła na gazowy warunkiem koniecznym jest posiadanie wewnętrznej instalacji gazowej lub decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazu!

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem, koszt czujnika tlenku węgla(czadu)  oraz podatek VAT, gdy stanowi koszt ponoszony na realizacje zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy przepisów odrębnych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.