Urząd Gminy Zabrodzie

Podział Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania

3 kwietnia 2018

W dniu 29 marca 2018 roku Rada Gminy Zabrodzie podjęła Uchwałę nr XLIV/238/2018 w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz Uchwałę nr XLIV/238/2018 w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obie uchwały do pobrania poniżej.