Urząd Gminy Zabrodzie

Ogłoszenie - stypendia socjalne

9 maja 2018

Wójt Gminy informuje, że od dnia 9 maja 2018r. do 20 czerwca 2018r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2017r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, tel.29 64 23193, 29 64 23 162, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 16:00.
Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na wskazane  konto bankowe