Urząd Gminy Zabrodzie

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZY

22 czerwca 2018

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7.

Do wniosku należy załączyć:

Wniosek należy złożyć  w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, do dnia 06 lipca 2018 r.