Urząd Gminy w Zabrodziu

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

17 sierpnia 2018

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, że organ regulacyjny PGW Wody Polskie decyzją nr WA.RET.070.1.307.3.2018 z dnia 26.07.2018 r. zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie 24 sierpnia 2018 r. i  obowiązuje przez okres 3 lat.

Decyzja WA.RET.070.1.307.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Qodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie