Urząd Gminy Zabrodzie

DOBRY START

31 października 2018

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA, ŻE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ DO KOŃCA LISTOPADA 2018 r.

W dalszym ciągu przyjmowane są także wnioski na kolejny okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+

Świadczenia rodzinne

Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie:

Fundusz Alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+

W przypadku złożenia wniosku:

Dobry start – 300+

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do końca listopada 2018 r. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.