Urząd Gminy w Zabrodziu

Wymiana pieców, kotłów i urządzeń grzewczych

14 maja 2019

Urząd Gminy Zabrodzie informuje o przedłużeniu terminu składania deklaracji uczestnictwa w programie dofinansowania wymiany pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Z analizy kryteriów merytorycznych złożonych dotychczas wniosków wynika, że projekt może uzyskać 11 punktów na 38 możliwych. Minimalna liczba punktów to 22,8  tzn. 60% maksymalnej liczby punktów.

 Zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku, a są właścicielem budynku jednorodzinnego o dużej powierzchni zabudowy, którego źródłem ogrzewania jest piec węglowy. Najbardziej korzystną zmianą wpływającą na osiągnięcie efektywności jest zamiana pieca węglowego na np: pelet. Wnioski takie zwiększą efektywność ekologiczna projektu, a co za tym idzie zwiększą szansę na  uzyskanie dofinansowania. Chcielibyśmy znaleźć jeszcze minimum 12 osób chętnych do wymiany pieca.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku uczestnictwa w programie oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością przez wszystkich współwłaścicieli działki w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pokoju nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 roku.

Program pozwala na sfinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  W przypadku otrzymania dofinansowania planowana realizacja projektu nastąpi w 2020r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (29) 642-31-91.

Pliki do pobrania