Urząd Gminy w Zabrodziu

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

4 lipca 2019

Informacje i dokumenty w sprawie projektu budowy linii elektroenergetycznej
400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Strona internetowa poświęcona budowie sieci: http://liniaostrolekastanislawow.pl

Ortofotomapę z wariantami przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej zamieszczono na stronie http://liniaostrolekastanislawow.pl/wp-content/uploads/2019/07/190723_Ortofotomapa_Zabrodzie_1_5-000.pdf


Źródło: http://liniaostrolekastanislawow.pl

Pliki do pobrania