Urząd Gminy w Zabrodziu

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej dla OSP Słopsk

5 listopada 2019

Gmina Zabrodzie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP Słopsk zakupiła niżej wymieniony sprzęt:

Gmina Zabrodzie na realizację zadania, którego łączna wartość wyniosła 33 500,00 zł otrzymała dotację w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 89,55 % łącznego kosztu kwalifikowanego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł to środki własne Gminy Zabrodzie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie