Urząd Gminy w Zabrodziu

Uruchamiamy grupę przedszkolną oraz żłobek

6 maja 2020

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością uruchomienia przedszkoli i żłobków uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu analizy zaleceń i warunków, jakie muszą być spełnione dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i opiekunów, uznaliśmy że możemy uruchomić grupę przedszkolną oraz żłobek.

Samorządowy Żłobek w Adelinie wznowi działalność od 6 maja.

Grupa przedszkolna również miała zostać uruchomiona od 6 maja, jednak wobec braku chętnych, postanowiliśmy,  że do 7 maja będziemy oczekiwać na zgłoszenia rodziców, zainteresowanych skorzystaniem z możliwości objęcia opieką dzieci przedszkolnych oraz zerówkowych od 11 maja.

Ze względu na styczność z innymi dziećmi przedszkole to łatwe środowisko do rozprzestrzeniania się infekcji, dlatego na czas epidemii COVID - 19 zachęcamy wszystkich rodziców do zapewnienia dzieciom opieki domowej.

Rodzice, których dzieci korzystają z samorządowych przedszkoli na terenie naszej gminy mogą zadeklarować chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii Covid – 19 po spełnieniu następujących warunków:

 1. Dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych
 2. Rodzice, opiekunowie i pozostali domownicy są zdrowi.
 3. Na rodzinę nie nałożono kwarantanny ani izolacji w warunkach domowych
 4. Oboje rodzice świadczą pracę poza domem
 5. Rodzice złożą w terminie wymaganą dokumentację

Organizacja opieki nad dziećmi:

 1. Organ prowadzący zorganizuje opiekę dla dzieci w stałych grupach.
 2. Grupy maksymalnie do 12 dzieci nie mogą się ze sobą mieszać.
 3. Do utworzenia grupy potrzeba co najmniej 8 dzieci
 4. Nowe grupy będą tworzone w miarę napływających zgłoszeń od poniedziałku każdego tygodnia.
 5. Dyrektorzy placówek rozpoczynają przyjmowanie deklaracji wraz
  z pozostałą dokumentacją od wtorku do czwartku na tydzień następny.
 6. Dzieci będą korzystać z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) w cenie 9,70 zł.

Z uwagi na bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, postanowiliśmy w pierwszej kolejności uruchomić jedną, maksymalnie 12 osobową grupę w obiekcie oświatowym w Adelinie.
Z oczywistych względów nie będzie mógł być zachowany podział na grupy wiekowe, nie będą się również odbywały zajęcia edukacyjne, w obecnej sytuacji możemy zapewnić jedynie bieżącą opiekę nad dziećmi oraz umożliwić im korzystanie z placu zabaw.

Decyzja o uruchomieniu w kolejnych terminach tygodniowych następnych grup będzie podejmowana co tydzień, w miarę składanych zgłoszeń. Czas ten jest niezbędny do prawidłowego przygotowania pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci oraz dla zapewnienia niezbędnej opieki, a przede wszystkim wymaganych procedur sanitarnych.

Z naszych analiz wynika, że w Adelinie mogą zostać uruchomione maksymalnie dwie grupy przedszkolne, które nie mogą liczyć więcej niż 8-12 dzieci, kolejne będą tworzone w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy.

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości przynoszenia przez dzieci własnego pożywienia, ani napojów, w związku z tym Spółdzielnia Socjalna INTEGRACJA będzie zapewniać całodzienne wyżywienie (II śniadanie, obiad, podwieczorek) w cenie 9,70 dziennie – oferta wraz z przykładowym menu
w załączeniu.

Rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku przedszkola, dzieci będą przyprowadzane i odbierane przez rodziców w wejściu do budynku. Obowiązują procedury bezpieczeństwa – maseczki i zachowanie niezbędnego dystansu. Każdemu dziecku przed wprowadzeniem do budynku zostanie zmierzona temperatura.

Opieka dla grup przedszkolnych będzie zapewniona w godzinach  7 – 17.

Rodzice będą zobowiązani wypełnić ankietę, dotyczącą sytuacji zdrowotnej
w rodzinie oraz zapoznać się i przestrzegać zasad opisanych w regulaminie – w załączeniu.

UWAGA!

Będziemy stale monitorować sytuację epidemiologiczną w kraju i w powiecie. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych tendencji decyzja o zapewnieniu możliwości opieki dla dzieci do lat 6 może zostać wycofana.