Urząd Gminy Zabrodzie

Sołectwa

 Lp.
    Nazwa sołectwa   
 Sołtys
1  Adelin Przybysz Jan
2  Anastazew Sosnowski Czesław
3  Basinów Sołowiej Edward
4  Choszczowe Maniecka Teresa
5  Dębinki Teodorczyk Adam Mieczysław   
6  Gaj Tymińska Renata
7  Głuchy Garbarczyk Andrzej
8  Karolinow Młynarski Sylwester
9  Kiciny Leszek Kostrzewa
 10  Lipiny Chudy Anna
 11  Młynarze Sykulski Adam
 12  Mostówka Wielgolaski Jacek
 13   Mościska -
 14  Niegów Gajc Teresa
 15  Obrąb Kiszel Tadeusz
 16  Podgać Tryc Katarzyna
 17  Płatków Piekut Przemysław
 18  Przykory Gajcy Piotr
 19  Słopsk Pakuła Janusz Marian
 20  Wysychy Nisio Danuta
 21  Zabrodzie Raniewicz Jan
 22  Zazdrość  Jusińska Helena