Urząd Gminy Zabrodzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy zawartych porozumień z gminami Powiatu Wyszkowskiego ustala się następujące lokale, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna codziennie w godzinach 900 - 1300 według następującego harmonogramu:

Na terenie gminy Wyszków punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Punkt usytuowany jest w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89A.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pliki do pobrania