Urząd Gminy Zabrodzie

Bezpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wyszkowskiego uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy zawartych porozumień z gminami Powiatu Wyszkowskiego ustala się następujące lokale, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna codziennie w godzinach 900 - 1300 według następującego harmonogramu:
 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Dom Emeryta
ul. Jana Pawła II 1
07-221 Brańszczyk

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik

dyżur adwokata

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło

dyżur radcy prawnego

Dom Emeryta
ul. Jana Pawła II 1
07-221 Brańszczyk

dyżur adwokata

Urząd Gminy
w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie

dyżur radcy prawnego

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło

dyżur adwokata

Urząd Gminy
Somianka 16B
07-203 Somianka

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie

dyżur adwokata

Urząd Gminy
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik

dyżur radcy prawnego

Urząd Gminy
Somianka 16B
07-203 Somianka

dyżur adwokata

Na terenie gminy Wyszków punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Punkt usytuowany jest w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 89A.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.