Urząd Gminy w Zabrodziu

Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 2 stycznia 2019 r. uruchomiony został telefon pod którym można ustalić termin wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działającego na terenie powiatu wyszkowskiego tel. kom. 571 402 765

Rejestracji telefonicznej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Udzielanie nieodpłatnej pomcy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.