Urząd Gminy Zabrodzie

Rada Gminy

(kadencja 2014-2018)

Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 1000 - 1100

 

Składy osobowych stałych Komisji Rady Gminy Zabrodzie

Komisja Rewizyjna

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

Komisja Ładu, Porządku publicznego i Ochrony Środowiska