Urząd Gminy w Zabrodziu

Urząd Gminy

Artykuły

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przebudowy przyłącza wodociągowego w dniu 12 sierpnia 2020 roku (środa)  od godz. 1200 do 1400  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: MOSTÓWKA UL. NAPOLEOŃSKA, OSIEDLOWA, PROJEKTOWANA, DWORCOWA, PIWNA w pozostałych miejscowościach może nastąpić obniżenie ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Jezierski

10 sierpnia 2020

EtnoFolk

5 sierpnia 2020

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Szanowni Państwo!
Gmina Zabrodzie realizuje Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25-06-2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
Jest to Program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00zł.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień  21 lipca  2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Frekwencja w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Frekwencja w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w gminie Zabrodzie wyniosła 72,82%.

Szczegółowe informacje o tym jak głosowali mieszkańcy naszej gminy można znaleźć pod adresem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/143506

13 lipca 2020

Ważne terminy dla wyborców

12 lipca 2020 roku odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:

  • osoby, które głosowały korespondencyjnie w I turze wyborów otrzymają pakiet wyborczy również na II turę,
  • osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie tylko w II turze, mogą zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy do 30 czerwca
  • w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.
  • termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 3 lipca.
  • termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu 7 lipca.
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania jest możliwe do 10 lipca.
30 czerwca 2020