Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Przekazanie środków ochrony osobistej

Przekazanie środków ochrony osobistej

W dniu 26 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, odbyło się przekazanie środków ochrony osobistej zakupionych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W związku z epidemią wywołaną koronawirusem samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył  kwotę 8 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach tego programu gmina Zabrodzie otrzymała do przeciwdziałania COVID-19 dla jednostki OSP Zabrodzie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczym Gaśniczym dla OSP Zabrodzie.

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Przekazanie środków ochrony osobistej

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MOŚCISKA

Na podstawie § 10 Statutu Sołectwa Mościska, na wniosek Sołtysa, zwołuje się ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MOŚCISKA.

Zebranie odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 na otwartej przestrzeni (posesja Sołtysa wsi Mościska, Mościska 26).

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa związanych z panującą epidemią.

Proponowany porządek obrad:

  1. 1.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  3. Podjęcie decyzji o szczegółowym rozdysponowaniu Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie Zebrania.

 Sołtys Wsi Mościska
(-) Janusz Kaczyński

29 czerwca 2020

Wyniki wyborów Prezydenta RP w gminie Zabrodzie

Z wynikami wyborów Prezydenta RP w gminie Zabrodzie można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/143506

Frekwencja w Zabrodziu w I turze wyborów wyniosła 66,44%

29 czerwca 2020

Głosujmy bezpiecznie

26 czerwca 2020

KOMUNIKAT

Wyborcy z Młynarzy, Głuch, Niegowa i Słopska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku (oraz w II turze wyborów 12 lipca 2020 roku) głosująw Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku przy ul. Witosa 95.

26 czerwca 2020

Konsultacje dot. udoskonalenia linii kolejowej nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka

W związku z pismem znak Sz.041.2.2020.KP otrzymanym od Powiatu  Wyszkowskiego dotyczącego studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w sprawie przesłania opisu oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej na następujących odcinkach kolejowych:

  • linia kolejowa nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka,
  • linia kolejowa nr 13 na odcinku Pilawa – Krusze,
  • linia kolejowa nr 513 na odcinku Jasienica – Tłuszcz,

zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Zabrodzie o wyrażenie swoich opinii na temat udoskonalenia ww. linii kolejowych.

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje dot. udoskonalenia linii kolejowej nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XVII z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Raport o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 rok

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z jego treścią. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób.

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 rok